Garanterat goda behandlingar.

Behandlingar


Eva Mineur
tel: 0730 494914
eva@sji-soderhamn.se
www.sji-soderhamn.se

Jag behandlar missbruks- & beroendeproblematik och även anhöriga. Jag arbetar kognitivt och existentiellt med en rad olika behandlingsformer, utformad efter ditt behov, vare sig det är en omfattande behandlingsplan eller ett akut stödsamtal för en anhörig. Jag är i botten utbildad psykiatriundersköteska och sedan behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens. Jag är även utbildad dipl A-terapeut SJI och har en tioårig arbetslivserfarenhet inom psykiatri och missbruksvård.Anne Banke
Jordbergavägen 19
26 774 Billesholm
tel: 0736 22 05 32
banke.anne@hotmail.se

Välkommen är du som befinner dig i en smärtsam relation, eller du som har, eller tror dig ha, problem med droger eller alkohol. Jag arbetar med KBT och existentiell behandlingsform för intellektuell och emotionell självinsikt med dina behov i centrum.
Jag är utbildad både som dipl A-terapeut SJI samt dipl Anhörigterapeut SJI.


Ulf Jonsson
Karstorpsvägen 14
234 32 Lomma
tel: 0737 157 157
ulfjonsson@decidir.biz
www.alkoholterapeut.com

”Decidir” betyder ”att bestämma sig”. Här erbjuds stödsamtal och motivationssamtal med målet att du kan bestämma dig och utvecklas till den du vill vara - dig själv! Jag erbjuder även en samtalsakut, där jag lyssnar och för ett gott samtal som kan föra dig vidare till ett bättre liv - ett liv som du är värd! Jag har lång yrkeserfarenhet och är både utbildad dipl Motivatör SJI och dipl A-terapeut SJI inom missbruk, beroende och ångest.


Eva Jönsson
Johanneslustgatan 1
212 28 Malmö
tel: 040 620 08 68
tel: 072 384 87 08
info@evajonsson.se
www.evajonsson.se

Jag arbetar flexibelt efter klientens behov. Ta en samtalstimme i taget eller planera för längre behandlingskontakt! Bedömningar, stödsamtal, behandling och efterbehandling, liksom tolvstegsbehandling i grupp, finns. Jag är sjuksköterska med mångårig vårderfarenhet, specialistutbildad i barn och ungdom och har arbetat mycket med anknytning och ångest inom barnpsykiatrin, BVC och skolhälsovård. Jag är forskarutbildad i vårdvetenskap samt dipl A-terapeut SJI och dipl Tolvstegsbehandlare SJI.Lennart Bergström
Maria Bergström

Djurö Gårds väg 18
139 73 Djurhamn
tel: 070 725 38 89
tel: 070 725 38 88
lennart.b@bergstroms.org maria.b@bergstroms.org

Vid sidan av att leda Bergströms Kunskapsföretag arbetar vi med klienter.
Ångest, livsproblem, missbruk och relationer är våra fokusområden. Lennart Bergström har arbetat med människor sedan 1970-talet och har utvecklat AngCop som en effektiv metod för de som lider av ångest. AngCop-modellen är evidensbaserad och bygger på kognitiva och existentiella teorier och tekniker. Han är beteendevetare, har fil kandexamen och har bedrivit forskarstudier. Han gick Sveriges andra utbildning i kognitiv psykoterapi, steg 2, 1991. Maria Bergström har sedan slutet av 1990-talet arbetat med relations- och anhörigproblem och även existentiella samtal. Hon arbetade i många år med personalutveckling och har fil kandexamen, är utbildad organisationskonsult, familjeterapeut och KBT-terapeut.Farideh Ghasemian
tel: 0760 59 77 44
ghasemian.farideh@gmail.com

Existentiell filosofi, missbruk, kulturkrockar och relationer är mina områden. Jag är utbildad dipl A-terapeut SJI i Sverige och har tidigare universitetsexamen från Iran i filosofi och religion. Klienter med farsi/dari eller svenska som modersmål är välkomna. Jag har arbetat inom HVB-hem, invandrarmottagning, fängelse, missbruksvård och som tolk. Idag tar jag emot klienter några timmar i veckan och tar konsultuppdrag.Anna-Lena Pettersson
Skiftesgatan 4
654 65 Karlstad
tel: 070-604 14 37
alpas@alpas.se
http://alpas.se/

Rekreation – återskapande, återhämtning – är ett stort behov i dagens samhälle. Någon har sagt att det är inte alla måsten som gör oss trötta och stressade, utan bristen på återhämtning. Vi kan under livets gång vara med om sådant som gör att livet inte blir som vi tänkt oss. Stress, ångest, nedstämdhet, depression, sorg, kriser, konflikter och fobier kan påverka vårt inre mående på ett sätt som gör att vi får sänkt livskvalité. Kognitiv beteendeterapi, Mindfulness, Taktil stimulering och Sorgbearbetning kan vara en hjälp på vägen att hitta balans i tillvaron.


Björn Elfström
tel: 0705-525112
fillesval@telia.com
www.fillesval.se

Min inriktning är föreläsningar och individuella behandlingar av SRS (substansrelaterad störning). Som terapeut lägger jag stor vikt vid hela människan. Jag erbjuder rådgivning, ”enkla råd för komplicerade människor”, KBT, kognitiv terapi, Tolvstegsbehandling samt Existentiell terapi.


a